Anasayfa     Kurumsal     Faaliyet Alanları     Ürünler     EPS      Haberler     Müşteri Hizmetleri     E-Katalog     Referanslar     Formlar     İletişim    

» Faaliyet Alanları
Yalıtım Sektörü
Ambalaj Sektörü
Tarım Sektörü
Kalıpçılık & Makine Sektörü
Yapı Sektörü & Dekorasyon
Hayvancılık Sektöründe
Yol İnşaatlarında EPS Blok Kullanımı
»Site İçi Arama
» E-Bülten
 Ad Soyad :  
 E-Posta   :
ekle    çıkar
» Webmail

 Bize Ulaşın

 Styrosan Satış Merkezi

 0 236  313 75 02

 İzmir Bürosu

0232 421 16 05

  
İstanbul Bürosu
 
0212 267 09 49
 
 

 

Yalıtım Sektörü

  EPSeeNNNNJJEPS Neden Tercih Edilen Bir Yalıtım Malzemesidir?

 Teknik Özellikleri :

 • Hafiftir ve yüksek basma dayanımına sahiptir.
 • Yüksek ve her zaman sabit kalan yalıtım değerlerine sahiptir.
 • Çalışması kolay , temiz ve güvenlidir.
 • Kalıplama ve kesme yöntemleriyle istenen şekillere tasarlanmasına uygundur.
 • Kimyasal ve biyolojik reaksiyona girmez.
 • Yangın emniyeti için E veya D (Euroclass ) / B1 (DIN) zor alevlenen özelliklere sahiptir.

 

Sağlık, İş Güvenliği ve Çevre Dostu Özellikleri  :

 • Kullanımı esnasında ortaya lif çıkmaz, çıkan tozlar da deriyi, gözleri ve ciğerleri tahriş etmez.
 • Kişisel koruma ekipmanlarının ve elbiselerinin kullanımını gerektirmeyecek kadar sağlıklıdır.
 • Dayanıklıdır, rutubetten dolayı küflenme ve çürüme yapmaz.
 • Dayanıklıdır, UV ışınlarına maruz kalmaktan dolayı aşınmaz ve bozulmaz.
 • Kolayca ve tamamen geri dönüşümü sağlanabilir.
 • Formalhedit  H(CFC) ve diğer ozon tabakasına zarar veren ve sera etkisine yol açarak 
  küresel ısınmaya neden olacak şişici gazları içermez.
 • Tüm bu özelliklerin yanında "en uygun maliyetli ısı yalıtım şeklidir".

 

EPS STYROPOR'un kullanım alanlarından biriside binaların ısı yalıtım uygulamalarıdır.

 

BİNALARDA EPS YALITIM UYGULAMALARI :

Binalarda EPS uygulamaları ile ilgili geniş açıklamalar her uygulama için ayrı dokümanlar halinde hazırlanmaktadır.Aşağıda her eleman için özet açıklamalar verilmiştir.Doğru Uygulamalar için gerekli geniş kapsamlı bilgiler , PÜD'e başvurularak elde edilebilir.

TS 825'de önerilen hesap metodu , sadece binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacını (Qyıl) sınırlamaktadır.Her proje için Qyıl değeri hesaplanmadan , yalıtım malzemesi için kalınlık sınırları vermek TS 825'e ters düşen bir davranış olacağından bu değerler verilmemiştir.Eğer PÜD'den talep edilirse , proje TS 825'e uygun olarak değerlendirilip , izin verilen Qyıl değerini sağlayacak şekilde EPS levhaların yoğunluk ve kalınlık değerleri belirlenerek hesap sonuçları ile birlikte başvuru gönderilebilir.

DIŞ DUVARLAR

Dış duvarlar bir yapının ısı kaybeden en önemli kısımlarındandır.EPS ile yalıtım gücü güçlendirilmiş dış duvar uygulamaları yapılırsa , sağlanacak ısıl konfor ve büyük orandaki yakıt tasarrufundan ayrı olarak yalıtımsızlıktan doğan iç rutubetlenme , küflenme , boya dökülmesi gibi sorunlar da ortadan kalkacaktır.

Bir dış duvarda ısı yalıtımı üç şekilde yapılabilir : Dış taraftan , iç taraftan ve çift duvar arası.

 

DIŞ TARAFTAN YALITIM (Önerilen Yoğunluk : 15-16 kg./m³)

Ülkemizde yeni başlayan bu sistem , dış ülkelerde yaygın şekilde yıllatrdır uygulanmaktadır.Bu sistem , yapı fiziği yönünden en uygun sistem olup EPS levhaları tüm binayı dışardan bir manto gibi sarar.

          Dış taraftan yalıtım :

 • Isı köprülerinin oluşmasını önler ,
 • Yazın aşırı ısınmayı önler ,
 • Su buharının kesit içinde yoğuşma riski en azdır.Isı yalıtım malzemesinin buhar direncinin düşük olması istenir.
 • Yapı fiziği hasarlarının önemli bir bölümü , dışardan ısı yalıtımıu uygulamaları ile engellenebileceği gibi , mevcut hasarların onarımında da en etkin ve kalıcı uygulama olmaktadır.

Dış taraftan yalıtım sistemi , yeni yapılara uygulandığı gibi , mevcut binalara da kolayca uygulanabilir.Özellikle , mevcut yapıların restorasyonunda çok tercih edilmektedir.Kullanılmakta olan binalarda , uygulama sırasında tüm işler bina dışında gerçekleşir , içeriye işçi girmez.

Dış taraftan yalıtım uygulaması için tüm cepheye iskele kurulması gerekir , özel yapıştırıcılara ve uzman uygulama ekibine ihtiyaç vardır.Maliyeti biraz daha yüksektir.Ancak duvarların ısı yalıtımında tercih edilmesi gereken , doğru çözümdür.

EPS levhaları , duvara özel yapıştırıcı ve dübellere tespit edildikten sonra , EPS üzerine cam elyaftan kaneviçe yapıştırılır.Bu kanaviçe , bir armatür vazifesi görür.Kaneviçenin üzxerine toplam kalınlığı 4-5 mm. olan sentetik sıva yapılarak iş bitirilir (Resim 1).Kullanılacak EPS levhalarının gereği kadar (Üretim teknolojisine bağlı olarak 3-6 hafta) dinlendirilmiş , rötresini almış olmaları gerekir.Diğer uygulamalarda (İçerden yalıtım , çatı yalıtımı ve diğerleri) beklemeye gerek yoktur.

Dış taraftan duvar yalıtımında , yüksek yoğunluklu EPS levhalar , ince sıvada çatlaklara sebep olabileceği ve buharın dışarı çıkacağı kesitte yüksek buhar dirençleri oluşturacağı için tercih eilmemelidir.

İÇ TARAFTAN YALITIM (Önerilen Yoğunluk : 20-30 kg./m³)

Bu sistem mevcut binalarda kolay uygulanır.Ancak döşemelerin ve iç duvarların birleşim noktalarında ısı köprüleri oluşur ve bu teknik yalıtımın verimini düşürür.İç taraftan yalıtım , yapı fiziğine uygun bir sistem değildir.Ülkemizin büyük bir bölümünde betonarme kiriş ve perdelerin iç yüzüne uygulandığından , hangi malzeme olursa olsun ısı yalıtımı ile betonarme eleman arasında yoğuşma meydana gelmektedir.

Bu sistemin başlıca sakıncaları şunlardır :

 • Döşeme alınları , bölme duvar alınları yalıtılamaz ve ısı köprüleri oluşur.Özellikle kuzeye bakan cephelerde , bu elemanların iç köşelerinde küflenme ve hatta terleme beklenir.
 • Yalıtım kesiklidir.(Yama gibidir)
 • Dış duvarlar , döşemeler , kolonlar v.b. taşıyıcı elemanlar atmosfer şartlarına maruz bırakılmıştır , korunmamıştır.Isıl genleşmeler , kirli atmosfer , farklı zemin oturmaları , vçbç sonucu gevrek yapıdaki taşıyıcı ve diğer malzemelerde meydana gelen kılcal çatlak , v.b. etkisi ile yağmur , kar suyu duvara sızar ve yapı elemanlarının ıslanmasına sebep olur.Yapının kullanım ömrünü azaltır.
 • Su buharının kesit içinde yoğuşma riski fazladır.Isı yalıtım malzemesinin buhar direnci , yoğuşmaya sebep olamayacak kadar yüksek olmalıdır.(Geregğinden fazla yüksek olduğunda duvarın nefes almasını önler.)Yapı fiziği açısından , buharın durdurulması değil , kesit içinden buharın yoğuşma olmadan iletilmesi uygundur.Kesitteki yoğuşmayı önlemek için , buhar kesicilerler buharın tamamen iç mekanda bırakılması uygun değildir.Böylece bir gereklilik oluştuğunda sistem değiştirilmelidir.
 • Isıtma sistemi kapatıldığında ortamın hızla soğumasına sebep olur , iç ortam sıcaklığı hızla düşer.
 • Yaz konforuna katkısı olmaz.
 • İç taraftan yalıtım , hızla ısınma sağladığı için , konferans salonu v.b. uzun aralıklarla , kısa süreli kullanılan binalar için uygun bir sistemdir.
 • Diğer mekanlarda , uygulama kolaylığı sağlaması , alçı sıva veya alçı panolar ile yalıtım malzemesinin kolayca kaplanabilir olmasının yanında , maliyetin de daha düşük olması tüketiciye cazip görünse de , sistemin verimli çalışmayacağı unutulmamalıdır.Bu teknikte , EPS levhaları , duvarın iç yüzüne yapıştırıcı harç ile arada boşluk kalmayacak şekilde tespit edilir.Sistemde , ısı yalıtımı buhar basıncının yüksek olduğu iç tarafa konulduğu için , buhar direnci yüksek olan yoğunluklar önerilir.

Ancak gereğinden fazla buhar direnci , duvarın nefes almasını önleyeceğinden , duvar kesitinde buhar kontrolü yapılarak iklim şartlarının gerektirdiği buhar difüzyon direnç faktörü (μ) belirlenmeli ve buna uygun yoğunluk seçilmelidir.Kullanılan EPS levhalar B1 Sınıfı  olmalıdır ve kaplamasız bırakılmamalıdır.EPS levhaların üzerine ,  ptres tuğlalar cephe kaplama tuğlaları rahatlıkla kaplanabilir.

ÇİFT DUVAR ARASI YALITIM (Önerilen Yoğunluk : 15 - 20 kg. /m³)

Çift duvar arasına yerleştirilen ısı yalıtımından oluşan bu sistem , ülkemizde çok yanlış bir şekilde uygulanmaktadır.Ülkemizdeki uygulamalar  , yapı fiziği kurallarına tamamen aykırıdır ve içerden yalıtım uygulamalarından daha fazla sakıncalar taşımaktadır.Bu sistemin ülkemizdeki uygulamalarında kolon , kiriş ve döşemelerin arasına örülen iki tuğla arasına kontrolsüz ve rastgele şekilde yalıtım levhaları yerleştirilir.Bu durumda , aşağıda belirtilen sakıncalar hakimdir :

 • Tüm betonarme elemanlar ve yalıtım levhaları arasındaki boşluklar ısı köprüleri oluşturur.Cephenin büyük bir bölümü yalıtımsız betonarme elemankardan meydana gelen ısı köprülerinden oluşur.
 • Tüm taşıyıcı elemanlar , atmosfer şartlarına maruz bırakılmıştır , korunmamıştır.
 • Kesit içinde yoğuşma ihtimali fazladır.
 • İç taraftan yalıtıma nazaran maliyeti artar.Fakat anlamlı bir fayda sağlanmaz.
 • İki duvarın birlikte çalışmasını ve stabilizesini sağlayacak bağ elemanları yoktur.
 • Yoğuşma , yağmur suyu sızması , vb. sebeplere kesit içinde meydana gelebilecek suyun dışar atılması için uygun detaylar oluşturulmamıştır.

Avrupada'ki uygulamalar ise , dışardan yalıtımın değişik bir görünümü şeklindedir ve dışardan yalıtımın avantajlarının önemli bir bölümünü taşımaktadır.Bu durumlarda :

 • Betonarme elemanlar ile iç duvar aynı hizadadır.Yalıtım kesintisiz olarak tüm cepheye uygulanır.
 • İki duvar arasında birlikte çalışmalarını sağlayacak bağ elemanları bulunur.
 • İki duvar arasında oluşabilecek suyun , sisteme zarar vermeden dışarı atılsbilmesi için gerekli detaylar geliştirilmiştir.
 • Dış duvarlar aynı zamanda cephe kaplaması görevini görür.

Bu sistemde , ısı yalıtım levhaları arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmeli ve gerekli yerlerde çift duvar arasında oluşabilecek suyun , kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayacak detaylar çözülmelidir.Boşluğa yerleştirilecek ısı yalıtım levhalarının sürekliliğinin sağlanması sistemin verimi için çok önemlidir.(Resim 3) daha fazla teknik bilgi için PÜD ile irtibat kurunuz.

BODRUM DUVARLARI (Önerilen Yoğunluk : 25 kg./m³)

Bodrum katlarının toprağa bitişi dış duvarlarında topraktan su gelmesini önlemek  için , duvarın dış tarafına su yalıtımı yapılması zaruridir.Su yalıtım tabakasının , hasar görmesini önlemek için korunması gerekir.Bu koruma , yeni bir briket duvar örmek veya betonperde yapmak gibi pahalı sitemler yerine EPS levhalar ile çok ekonomik olarak gerçekleşebilir.Resim 4'te görüldüğü gibi , EPS levhalar uygun yapıştırıcılar ile su yalıtım tabakasına yapıştırılarak problem çok süratli ve ekonomik şekilde çözülebilir.Su yalıtımı üzerine arada boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılan EPS levhalar , ısı yalıtımını da başarıyla sağlarlar.Bodrum duvarlaerında hacimce su emme oranı %1 ve daha küçük olan ürünler kullanılmalıdır.(Resim 4)

 

 

ÇATILAR

Çatılar , üzerinde çatı örtüsünün bulunduğu çatılar ve direkt  atmosfere açılan teras çatılar olmak üzere iki gruba ayrılır.Eğimli ve teras çatılarda ısı yalıtımı uygulama  prensipleri  birbirinden önemli farlılıklar gösterir.

TERAS ÇATILAR  (Önerilen Yoğunluk : 20-30 kg./m³)

Teras çatılar , bir yapının en kritik yerlerinden biridir.Yazın en çok güneş alan , kışın ise kar ve buz nedeniyle en uzun süre ile soğuğa maruz kalan kısımlardır.Bu nedenle,ısı yalıtımı mutlaka gereklidir.Yapılacak ısı yalıtımı sadece soğuğu ve sıcağı önlemekle kalmayıp aynı zamanda betonerme döşemeyi ısıl gerilmelerden  ve tahribatından korur, yapının ömrünü uzatır, onarım ihtiyacını azaltır.Teras çatıların ısı yalıtımı mekanik açıdan da zorlanır.

Üzerinde gezilip gezilmemesine ve yalıtım levhalarına gelecek yüklere bağlı olarak genellikle 20-30 kg/m³  yoğunluklar arasından seçim yapılır.Eğer yapı elemanı , yoğun trafik vb. büyük basınç gerilimlerinin etkisinde kalacak ise daha yüksek yoğunluklardaki ürünler de kullanılabilir.

Uygulama sırasında düzgün yüzey üzerine buhar direncini sağlayan katman yerleştirilir.Üzerine EPS ısı yalıtım levhaları aralarından boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.Levhaların üzerine su yalıtımı uygulanır.(Resim 5). Teras bahçelerinin ısı yalıtımında da EPS yalıtım levhaları başarı ile kullanılır.

EĞİMLİ ÇATILAR (Önerilen  Yoğunluk 15-20 kg/m³)

Eğimli çatılarda ısı yalıtımı , mertek seviyesinde kullanılabilir.Mertek hizasında yapılacak ısı yalıtımı ile kullanılamayan çatı boşlukları kullanılabilir hale getirilerek ek bir mekan olarak değerlendirilebilir.Bütün ısı yalıtım uygulamalarında olduğu gibi , ısı yalıtım levhalarının arasında boşluk kalmamasına özen gösterilmelidir.EPS levhalarla mertek hizasında ısı yalıtım uygulamalarında levhaların iç yüzeyleri  sıva , alçı pano v.b. malzemelerle kaplanmalı , dış yüzeyi ile çatı örtüsü arasında havalandırma boşluğu bırakılmadan ısı yalıtımının soğuk tarafına , nefes alan membran türünde su yalıtımı uygulanır.

Bu açıklamalar , tüm polimer esaslı ve etkin şekilde polimer bağlayıcı içeren ısı yalıtım malzemeleri için de geçerlidir.Mertek arasında ve mertek altında , iki tarafı sıva vb. kaplı kompozit EPS elemanlar kullanılabilir.Bu durumda havalandırma boşluğu ile birlikte geleneksel su yalıtım malzemeleri de kullanılabilir.

Mertek hizasında ısı yalıtımı üç farklı seviyede uygulanabilir :

a.) Mertek üzerinde  (Önerilen Yoğunluk : 15-20 kg./m³) : Mertek üzerine döşenecek ahşap kaplama üzerine bir kat asfaltlı su yalıtım membranı buhar kesici olarak döşenir ve üzerine çatı havalandırma boşluğu bırakmadan uygulanır.Farklı profildeki EPS ürünlerle farklı uygulamalarda mümkündür.(Resim 6)

b.) Mertek arasında (Önerilen Yoğunluk . 15-16 kg./m³) : Bu sistemde EPS levhaları mertek aralarına sıkıştırılır.Mertekler arasına mesafe 45-49 cm. olursa , EPS levhaları daha iyi sıkıştırılır.En altta ise sıva , lambri , alçı pano , sunta , tavan tahtası gibi çeşitli kaplama olanakları vardır.(Resim 6)

c.) Mertek altında (Önerilen Yoğunluk : 15-20 kg./m³) : EPS levhalar , merteklere çakılan özel galvanizli birleştirme parçaları yardımıyla birbirine kenetlenir.En alt tarafa yine sıva , lambri , sunta , alçı pano gibi kaplama yapılır.(Resim 6)

ÇATI ARASI DÖŞEMESİNDE (Önerilen Yoğunluk : 15-20 kg./m³)

Eğimli çatılarda ısı yalıtımı ısı yalıtımı , çatı arası döşemesinde de uygulanabilir.Çatı arası hiç kullanılmıyorsa , EPS levhalarını yanyana , aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizmek yeterli olur.

 

Dikmelere rastlayan kısımlar , testlere veya bıçakla kesilerek EPS’den çıkartılır.EPS levhaları ıslanmadığından , çatı arasına su gelse dahi , yalıtım görevini yapmaya devam eder(Resim 7).Ülkemizde çatı arası boşluklar yaşama amacıyla kullanılmasa bile depolama amacıyla kullanılır ve bu alana girilip çıkılır.Bu sebeple çatı arası döşemesi üzerine yerleştirilen yalıtımın üzerinin , uygun bir şap veya buhar direnci yüksek olamayan uygun bir kaplamayla kapatılması önerilir.Yalıtımın sürekliliğinin bozulmaması için araya harç ve benzeri yabancı madde girmemesine dikkat edilmelidir.Yalıtım malzemesi olarak EPS levhalar kullanılması halinde , EPS ürünlerin düşük su emme oranı ve yeterli mekanik dayanımı sayesinde üzerine uygulanacak kaplama için ilave bir kontrüksiyon gerekmez.Çatı arası döşemesinin yalıtımında genellikle 15-20 kg./m³ yoğunluklardaki EPS levhalar yeterli olmakla birlikte etkili olacak yüklerin hesaplanıp , ona uygun yoğunluğun seçilmesi önerilir.

SANAYİ ÇATILARI

a.)Meyili Sanayi Çıtaları  (Önerilen Yoğunluk : 18-24 kg./m³)

Sanayi yapılarının çatı yalıtımı , gerek iş randımanı , gerekse üretim yönünden çok önemlidir.Yalıtımsız veya eksik yalıtımlı sanayi yapılarında mekanlar , kışın çok soğuk , yazın çok sıcak olur.Öte yandan , bazı sanayi yapılarında , üretim gereği nisbi nem oranı yüksek olur.Bu tür yapılarda , yalıtım eksikliği ile kış mevsiminde , tavanda yoğuşma görülür.

EPS , tüm bu mahzurları temelden çözer.Çift kat trapez veya oluklu levhalar arasına yerleştirilen EPS levhalar , en ekonomik ve kalıcı b ir şekilde ısı yalıtımı sağlar.Uygulama öncesinde , üretici firmalarla temas edilmesi önerilir.(Resim 8)

b.)Az Meyilli Sanayi Çatıları (Önerilen Yoğunluk : 20-30 kg./m³)

Galvanizli saç profillerden teşkil edilen çatı üzerine EPS levhaları boylamasına yerleştirilerek her levha mekanik olarak profillere tespit edilir.EPS kaplama işi bittikten sonra , üzerine uygun şekilde us yalıtım membranları ile su yalıtımı sağlanır.(Resinm 9)

 

DÖŞEMELER

Zemin Döşemeleri (Önerilen Yoğunluk : 20 kg./m³)

EPS levhalar ve üzerine döşeme kaplaması ile gerçekleştirilen uygulama , zemin döşemelerinin yalıtımında da kullanılabilir.Zemin döşemelerinde , ısı yalıtımına ilave olarak binanın ve zeminin özelliklerine göre , basınçlı sı yalıtımı veya zemin suyu yalıtımı yapılır.Her iki yalıtımın birlikte yeterli performansı göstermesi için gerekli detaylara uyulmalıdır.Üzerine yük alan döşeme ve zeminlerde , tahmini yüklere göre hesaplanacak gerilmeleri taşıyacak uygun yoğunluklardaki EPS levhalar seçilir (Resim 10).

KATLAR ARASINDAKİ DÖŞEMELER (Önerilen EPS:Özel Ses Tecrit Levhası-EPS T)

Ülkemizde binalar için bir gürültü standartı olmamasına karşılık , ileri ülkelerde bu tür standartlar vardır.Bu standartlara göre , daireleri birbirinden ayıran döşemelerde ses yapılması zorunludur.

EPS levhalar bu iş için en ekonomik yalıtım malzemesidir.Ses yalıtımı sağlanabilmesi için, dinamik rijitliği küçük olan ve ilave işlemlerle elastikiyet kazandırılmış özel EPS Ses Yalıtım Levhaları kulanmak gerekir.Özel işlem görmemiş , nıormal EPS levhaları bu iş için kullanılamaz.Özellikle darbe sesi yalıtımı amaçlanan bu uygulamalarda , duvar diplerine 1 cm kalınlıkta EPS şerit konulması unutulmamalıdır.Üst katları gelecek gürültüleri büyük ölçüde önleyen bu uygulamayla, döşemelerde yaklaşık 28-30 dB gürültü azalması sağlanır.

Ses yalıtımında , esnek katman içinde rijit malzeme bulunmaması çok önemlidir.Bu sebeple , ses yalıtımı da amaçlanan uygulamalarda , harcın yalıtım levhalarının arasına sızmasını önleme için , EPS ile şap arasına bir kat naylon örtü örtülür veya derzler şeritler kapatılır.Şap kalınlığı 4-5 cm’den az olmamalıdır.(Resim 11)

Ülkemizde doğalgaz kullanılan apartmanlarda daire sakinleri kombili sistemi tercih etmektedir.Bu durumda müstakil daireler arasında ısı yalıtımı olması gerekmektedir.Kat arası döşemelerde EPS kullanılarak hem ısı , hem de ses yalıtımı sağlanabilir.

YERDEN ISITMALI DÖŞEMELER  (Önerilen Yogunluk  : ˃20 kg/m³)

Yerden ısıtmalı döşemelerde , sıcak su boruları şap tabakasının içinde yer alır.Boruların içindeki sıcaklığın gereksiz yere alt kata geçmesini önlemek amacıyla , boruların altına EPS ile ısı yalıtımı yapılır.Burada kullanılacak EPS , bloktan kesilmiş normal EPS (her hangi bir özel işlemle elestikiyet verilmemiş levhalar) olabileceği gibi ,ki bu durumda sadece ısı yalıtımı sağlar,dinamik sertliği özel işlemle düşürülerek elestikiyet kazandırılmış özel EPS Ses Yalıtımı Levhaları (EPS T) da olabilir.Özel ses yalıtım levhaları kullanılırsa ,ısı yalıtımının yanında özellikle  darbe ses yalıtımı sa sağlanır.

Sağlanacak ısı ve ses yalıtımı kalınlığa bağlı olarak artar.Pratikte kullanılan kalınlık 2-3 cm. arasındadır.Ses yalıtımı amaçlandığında , duvar diplerine 1 cm kalınlığında EPS şerit konulması ve sıva , döşeme ve süpürgelik gibi rijit elemanların direkt olarak temasının önlenmesi ihmal edilmemelidir (Resim 17).Yanlız ısı yalıtımı amaçlanırsa , döşemeye gelen hareketli yükler ve yalıtımın üzerindeki katmanların ağırlıkları hesaplanarak gerekli mekanik özellikleri sağlayan yoğunluk seçilir.Ses yalıtım.Ses yalıtımı da amaçlanıyorsa,kullanılması gereken ürün gerekli mekanik özellikleri karşılaması şartıyla EPS T’dir.

BODRUM TAVANLARI (Önerilen Yoğunluk : 15-20 kg./m³)

Isııtılmayan bodrum katlarını, hemen üstündeki dairelerden ayıran döşemelerde ısı yalıtımı yoktur, oysa olması gerekir,Daire döşemesi yalıtımsız olduğu için , bu daireleri ısıtmakta güçlük çekilir.Kullanılmakta olan dairenin döşemesinden bir ısı yalıtım uygulaması olanaksız olduğundan , döşemeden geçen ısı kaybını önlemek için , bodrum tarafındaki  tavan yalıtılır.

Bunun için , EPS levhalarının uygun yapıştırıcı ile (Yapıştırıcı için EPS üreticisine başvurunuz) bodrum tavanına yapıştırılması yeterlidir.EPS levhaların üzerine sıva yapılır veya iç yüzü kaplamalı kompozit  hazır elamanlar kullanılabilir(Resim 13)

Aynı işlem , üst taraftan yalıtım yapılması olanaksız olan ve ısı kaybeden  her türlü döşemenin tavanına da uygulanabilir.Örneğin , başkasına ait olan bir teras döşemesi altındaki daire sahibinin kendi tavanına yalıtım yapması mümkündür.

ASMA TAVANLAR (Önerilen yoğunluk :15-20 kg./m³)

Bazı binalarda, çeşitli nedenlerle asma tavan yapmak gerekli olur.Böyle yerlerde,  EPS ile asma tavan yapmak ekonomik bir çözümdür. EPS boyutlarına uygun olarak 50 X 100 cm ölçülerinde ‘˔’ profillerle teşkil edilecek metal bir konstrüksiyona EPS levhalar basitçe oturtulur. Hava cereyanı veya başka bir nedenle levhaların uçmasını önlemek için , levhaların üst tarafına klipsler bastırılır. İki tarafı kaplamalı EPS kompozit elemanlar kullanılmalıdır(Resim 14).

 

ÇIKMA ALTLARI VE AÇIK GEÇİT ÜZERİNDEKİ DÖŞEMELER (Önerilen yoğunluk:15-16kg/m³)

Apartman binalarında,genellikle giriş katının üstündeki birinci kat döşemesinin yan taraflarında 1-1.5 m . genişliğinde çıkmalar bulunur.Bu çıkmaların altı açık olduğundan , büyük ısı kayıplarına yol açar.Döşeme çok olduğu gibi hacimler yeterince ısınmaz.Eğer döşemedezeminde döşemeleri ve katlar arasındaki döşemeler bölümlerinde bahsedilen şekilde ısı veya ses yalıtımı önlemi alınmamışsa , bu taktirde çıkma altının alt yüzüne ısı yalıtımı uygulamak gerekir.Çıkmaların yalıtımında dış taraftan yalıtım açıklanan , dış taraftan ısı yalıtım tekniği kullanılabileceği gibi , iki veya bir tarafı ahşap yünü kaplı EPS kompozit levhalar ile de ısı yalıtımınıo yapılabilir.Bu levhaların yüzlerinde çok güzel sıva tutan odun lifleri bulunduğundan , levhalar çimento harç ile yapıştırılabilir ve geleneksel sıva ile kolayca sıvanabilir.Sıvadan önce , levhaların birleşim yerlerini sıva teli ile örtmek gerekirApartman binalarında,genellikle giriş katının üstündeki birinci kat döşemesinin yan taraflarında 1-1.5 m . genişliğinde çıkmalar bulunur.Bu çıokmaların altı açık olduğundan , büyük ısı kayıplarına yol açar.Döşeme çok olduğu gibi hacimler yeterince ısınmaz.Eğer döşemedezeminde döşemeleri ve katlar arasındaki döşemeler bölümlerinde bahsedilen şekilde ısı veya ses yalıtımı önlemi alınmamışsa , bu taktirde çıkma altının alt yüzüne ısı yalıtımı uygulamak gerekir.Çıkmaların yalıtımında dış taraftan yalıtım açıklanan , dış taraftan ısı yalıtım tekniği kullanılabileceği gibi , iki veya bir tarafı ahşap yünü kaplı EPS kompozit levhalar ile de ısı yalıtımınıo yapılabilir.Bu levhaların yüzlerinde çok güzel sıva tutan odun lifleri bulunduğundan , levhalar çimento harç ile yapıştırılabilir ve geleneksel sıva ile kolayca sıvanabilir.Sıvadan önce , levhaların birleşim yerlerini sıva teli ile örtmek gerekir.

SOĞUK HAVA DEPOLARINDA (SHD) EPS KULLANIMI

EPS soğuk hava depolarının (SHD) ısı yalıtımı amacıyla en çok kullanılan malzemelerden birisidir.Bi SHD'nun rantabl olması , kullanılan yalıtım malzmesinin cinsine ve iklime göre seçilecekkalınlığa bağlıdır.SHD'nun yalıtımlı yüzeylerinde ısı kaybının q=8-9 W/m² olması esas alınarak ce iç hava sıcaklığına bağlı olarak tavsiye edilen yalıtım kalınlıkları Tablo 7'de belirtilmiştir.

SHD'nun döşeme , duvar ve çatılarında uygulanması tavsiye edilen EPS yoğunlukları ise şöyledir : 

Döşemeler     : 20-30 kg./m³

Duvarlar        : 15-18 kg./m³ 

Tavanlar        : 15-18 kg./m³

Teras Çatılar : 24-30 kg./m³

SHD inşaatında , buhar difüzyon olayı çok önemlidir.PÜD ile veya uzman firmalarla görüşülmelidir.

  

    

Soğuk Hava Depolarında (SHD) iklim şartlarına göre tavsiye edilen en az yalıtım kalınlıkları (q=9 W/m2 ,....=0,035 W/mK)

SHD İç Hava Sıcaklığı

(°C)

Yalıtım Kalınlığı

Ilıman Bölgeler

(Ortalama dış Sıcaklığı = 10 °C)

(Ortalama dış hava sıcaklığı = 10 °C)

Yalıtım Kalınlığı

Sıcak Bölgeler

(Ortalama dış Sıcaklığı = 20 °C)

(Ortalama dış hava sıcaklığı = 20 °C)

+ 5 2 cm 6 cm
± 0 4 cm 8 cm
- 5 6 cm 10 cm
- 10 8 cm 12 cm
- 15 10 cm 13 cm
- 20 12 cm 15 cm
- 25 13 cm 17 cm
- 30 15 cm 19 cm

 

BORULARIN YALITIMI

EPS ürünler , uzun süre ile 80-85 °C'ye kadar maruz kalabilirler.Kısa sürelerle 100 °C'ye kadar olan sıcaklıklar da EpS ürünlere zarar vermez.Kullanım şartları , bu aralıklarda kalan borular için de EPS ısı yalıtım ürünleri başarı ile kullanılabilirler.(Resim 16).Sıcak su ve ısıstma sistemlerinde , borulardan ısı kaybını azaltmak için , soğuk su sistemlerinde yüzeyde terlemeyi önlemek ve donmaya karşı korumak için , havalandırma kanallarında sıcaklık dağılımının homojenliğini sağlanmak için , soğutma elemanlarında soğutma borularından soğutma kaybını azaltmak ve yüzeyde yoğuşmayı önlemek için , sıvılaştırılmış gazların tutulduğu kaplarda -180 °C'ye kadar ısı iletimini azaltmak için EPS ısı yalıtım ürünleri uluslararası dzeyde kullanılmaktadır.Borularda yalıtım amacıyla 20-30 kg./m³ yoğunluktaki ürünler tercih edilmektedir.Yalıtım kalınlıkları ise , kullanım amacına (Yukarıda belirtilen) kullanılna boru malzemesine , boru çapına , v.b. çok sayıda faktöre bağlıdır.BU sebeple , salt boru çapına bağlı bir tablo vermek yerine müşterinin üretici veya PÜD ile irtibata geçmesi tavsiye edilmiştir. 

 

EPS ' DEN MAMUL BAZI HAZIR YAPI ELEMANLARI

EPS ürünlerine çıplak levhalar olarak bir inşaatın her yerinde rastlanırken , başka malzemelerle birleştirilerek veya özel form verilerek çeşitli amaçlara yönelik hazır yapı elemanları olarak da kullanılırlar.

Aşağıda , üretime başlanmış ve bir çoğu firmamamız  tarafından üretilen bu ürünler sektörde çok fazla talep görmekte ve müşterilerimizin güvenini kazanarak her geçen gün ürün çeşitliliğini de artırarak devam etmektedir. Bu ürünlerin başında gelen ve yapı sektörünce çok talep gören özel dizayn edilmiş EPS ' den mamul YEŞİL STYROPOR'LU TERMO TUĞLA ' lardır.

YEŞİL STYROPORLU TERMO TUĞLA

Mamül Adı

Ebatlar

Birim Ağırlık 1 m²/Adet
Yeşil Styropor'lu Termo Tuğla 190x190x135 mm 125 kg./m² 35 Adet
Yeşil Styropor'lu Termo Tuğla 240x240x135 mm 140 kg./m² 28 Adet

BLOKSAN Yeni Tasarlanmış Styropor'lu Termo Tuğla İle Şimdi Konutlar Daha Sağlıklı , Yaşam Daha Güzel . . .     

Günümüzde şehir yaşamının gürültüsü ve karmaşası insanları daha sessiz ve daha sağlıklı ortamlarda yaşamaya itmektedir.

Bilindiği gibi yaşamımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz ev , okul ve işyerlerimizi ısıtmak ve soğutmak için büyük harcamalar yapmakta üstelikte yaşadığımızı çevreyi kirletmekteyiz.

Bu yüzden enerji darboğazının hat safhada olduğu günümüzde en akılcı yol enerjiden tasarruf etmektir.Isı kayıplarının büyük kısmının yapılarımızdaki dış duvarlardan olduğu bilinmektedir.Bu konuyla ilgili gerek mühendislerimizin ve gerek mimarlarımızın bizleri yönlendirmeleri bu ürünümüzün oluşmasını sağlamıştır.

19 cm. ve 25 cm. duvar kalınlığı olan özel dizayn edilmiş tuğla ve özel styropor ile beraber oluşturulan bu mamülümüz ile örülen duvar içlerinde tam bir boşluksuz katman oluşmakta ve duvardaki enerji kayıpları en aza indirilmektedir.Ayrıca duvar içinde oluşan styropor katmanı birleştirici malzemenin ısı köprüsü oluşturması engellenmektedir.

Bilinen yapı elemanları içinde , en ekonomik , en sağlıklı ve en uzun ömürlü duvar malzemesi pşimiş kilden tuğladır.

BLOKSAN olarak biz , bu ideal yapı malzemesini özel olarak dizayn edip , kanallarına en iyi usu ve ses yalıtım malzemesi olan yeşil styroporu yerleştirerek , tam bir izolasyon katmanını üst düzeyde sağlamış olduk.

Styropor'lu Termo Tuğla ile örülecek duvarlar , bütün bu üstün özelliklerine karşın , diğer ısı yalıtımı sağlayan yapı malzemelerine göre daha ekonomik , daha sağlıklı ve daha uzun ömürlüdür.

Kısacası bu ürünümüzün kullanılması ,

 • Daha Az Enerji ,
 • Daha Az Kirlilik ,
 • Daha Çok Tasarruf Demektir.

Kaliteli yalıtım kaliteli malzeme ile yapılır...

Siz de mükemmel bir ısı yalıtımı için , duvarlarınızı Styropor'lu Termo Tuğla ile örün...

 • Styropor'lu Termo Tuğla , mükemmel ısı depolama özelliği sayesinde yazın güneş ışığını depolayarak binanızı bunaltıcı sıcaklardan korur.
 • Styropor'lu Termo Tuğla kışın gündüz depoladığı ısıyı akşam odaya vererek , sizlere ek ısı tasarrufu sağlar.
 • Styropor'lu Termo Tuğla nefes alan bir malzemedir , ortam nemli olsa dahi nemi hızla geri verir.Hiçbir duvar malzemesi rutubet dengesini Styropor'lu Termo Tuğla kadar sağlıklı ayarlayamaz.
 • Dışarının gürültüsünden sizleri korur.

Duvarlarınızı Styropor'lu Termo Tuğla İle Örün...

Huzurlu ve Sağlıklı Bir Yaşam Sürün...

STYROPOR'LU TERMO TUĞLA ile birlikte vermiş olduğumuz Yeşil Styropor duvar içinde kullanışlı , yalıtım sağlayan özel bir styropordur.Bu styroporun hammaddesi firmamız tarafından yurt dışından getirilmekte ve kendi özel tesislerimizde hazırlanmaktadır.

STYROPORLU TERMO TUĞLA UYGULAMASI

17 NİSAN 2002 TARİHİNDE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TEKNİK KURULUNCA TS 825 EK 5'DEKİ EPS ISI İLETKENLİĞİ HESAP DEĞERLERİNE YAPILAN DÜZELTMEYE İSTİNADEN HESAPLANAN DEĞERLER VE EN 13163'E GÖRE SU BUHARI DİFÜZYON DİRENÇ FAKTÖRLERİ

( 25 OCAK 2003 TARİH ve 25004 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYINLAMIŞTIR.)

Soğuk Hava Depolarında (SHD) iklim şartlarına göre tavsiye edilen en az yalıtım kalınlıkları

(q=9 W/m2 ,....=0,035 W/mK)

 

Yoğunluk

(kg./m³)

Isı İletkenliği

hesap değeri

(W/mK)

Su Buharı

difüzyon direnç

(-)

15 0,040 20 - 40
16 0,039 20 - 40
17 0,038 20 - 40
18 0,038 20 - 40
19 0,037 20 - 40
20 0,037 30 - 70
21 0,037 30 - 70
22 0,036 30 - 70
23 0,036  30 - 70
24 0,036 30 - 70
25 0,035 30 - 70
26 0,035 30 - 70
27 0,035 30 - 70
28 0,035 30 - 70
29 0,035 30 - 70
30 0,034 40 - 100
31 0,034 40 - 100
32 0,034 40 - 100
33 0,034 40 - 100
34 0,034 40 - 100
35 0,034 40 - 100
36 0,034 40 - 100
37 0,034 40 - 100
38 0,034 40 - 100
39 0,034 40 - 100
40 0,034 40 - 100
41 0,033 40 - 100
42 0,033 40 - 100
43 0,033 40 - 100
44 0,033 40 - 100
45 0,033 40 - 100

 

 

   
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Styrosan Ambalaj Ürünleri    rt.moc.nasoryts @ ofni
Localveri Dijital İletişim Çözümleri